คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
   

นายพุทธินันท์ บุญทา
ผอ.รพ.สต.นาคาย
   
   

นางสาวไมตรี สมแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพรทิพย์ พึ่งกุล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
         
 
นายอานัติ แก้วมุข
พนักงานธุรการ

นางขวัญใจ นำผล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสุภาพร ทลุมศิลป์
พนักงานบริการ